top of page

טיפול פסיכולוגי במבוגרים.

הטיפול הפסיכולוגי במבוגרים הוא טיפול מילולי באמצעות שיחה.

בנוגע לנושאי טיפול ספציפיים מקובל לטפל בגישה ממוקדת (קוגניטיבית התנהגותית או דינאמית) בטווח זמן קצר יחסית. למשל בנוגע לחרדות שונות (לדוגמא, מטיסה, ממבחנים, ובפוביות).

בנוגע לנושאי טיפול פחות ממוקדים (למשל, שאלות של זהות אישית, קשיים ביצירת זוגיות, דימוי עצמי), לרוב אורך התהליך הטיפולי ממושך יותר.

 

מטרת השלב הראשוני בכניסה לטיפול היא: 

  • להבין ולמקד במידת האפשר את סיבת הפנייה,

  • את צורכי ויכולות האדם הפונה

  • להתאים צורת הטיפול (דינאמי, קוגניטיבי-התנהגותי, או בגישה משלבת),

  • ולהעריך את משך הטיפול (קצר טווח, בינוני או ארוך).

 

לשם כך מוקדשים המפגשים הראשוניים לאיסוף רקע ומידע באמצעות ראיון, שיחה ושאלונים.

המשך הטיפול מוקדש לשיחות בין הפונה למטפל בנושאים ממקודים או רחבים לפי סיבת הפנייה.

סיום הטיפול מוקדש לבחינה של ההישגים והשינויים שחלו, כמו גם ההיבטים שנותרו כשהיו.

bottom of page