top of page

טיפול פסיכולוגי בקהילה הגאה.

 

מודל גיבוש הזהות הגאה (אלדירסון, 2003; טרוידין, 1993; קאס, 1996), מצביע על הקשר בין תהליך גיבוש הזהות הגאה לבין מידת התמיכה והגיבוי החברתי, כמו גם על רגישות גבוהה לביטויים של קבלה, דחייה או אפליה.

בעוד שבעבר ביטויי דחייה ואפליה מצד אנשי בריאות הנפש היו גלויים וברורים (למשל, בהגדרת ההומוסקסואליות כהפרעה נפשית), כיום הם יותר מעודנים ופחות גלויים (לדוגמא, , במונח 'אוריינטציה-מינית', המגביל את זהותו של אדם לביטוי מיני בלבד).

במהלך השנים האחרונות הטיפול בקהילה הגאה התרחב מטיפול פרטני לטיפול זוגי ומשפחתי ולהדרכת-הורים וטיפול פרטני בילדים של משפחות חדשות ובהן אמהות או/ו אבות גאים. לאורך עבודתי עם הקהילה הגאה גילתי כי הכרחי להכיר את תהליך גיבוש הזהות הגאה כמו גם ברגישות בן-תרבותית, ובגישה פולורליסטית ופוסט מודרנית בכל הנוגע למבנה המשפחה.

bottom of page