top of page

השכלה

2018-2019 התוכנית בפסיכולוגיה משפטית, המרכז הבינתחומי הרצליה.

בתוכנית זו נלמדות סוגיות משפטיות שונות בהקשר של אבחון והערכה פסיכולוגיים לצד לימוד ותרגול של כלי הערכה ואבחון מגוונים בתחום הפסיכולוגיה המשפטית.

2005-2013   לימודי דוקטורט במחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה.

נושא המחקר: הלקות הבלתי מילולית (NVLD) ואוטיזם בתפקוד גבוה דרגות שונות של הפרעה התפתחותית זהה, או לקויות נפרדות? בהדרכת פרופ' זוהר אביתר וד"ר לילי רוטשילד.

2003-2008  לימודי פסיכולוגיה חינוכית בביה"ס הגבוה לפסיכולוגיה חינוכית, שפ"ח ת"א-יפו:

עבודה במצבי חירום, דיאגנוסטיקה, עבודה ואבחון מערכתי, הנחיית קבוצות והדרכות על טיפולים קליניים.

2000-2002 תואר שני M.A. בפסיכולוגיה קלינית חינוכית באוניברסיטת חיפה.

הדרכות קליניות על ידי: פרופ' יהודית הראל מיכל ויינר ועדנה רז. הדרכות חינוכית על ידי פרופ' יוחאי אשל ואילנה ליכטינג.

עבודת תזה בנושא השפעת הלקות הבלתי מילולית NVLD על הבחנת רגש מהבעות פנים, על זיהוי פרצופים ועל החלטה לקסיקלית בשדות וויזואליים שונים. בהדרכת פרופ' זוהר אביתר וד"ר לילי רוטשילד.

1996-1999  תואר ראשון B.A. : פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; אוניברסיטת חיפה.

ניסיון מקצועי

 • 2020 בהסמכה להדרכה בפסיכולוגיה קלינית. מכון ת.ל.מ תל אביב

 • 2013-2016 מטפל ומאבחן ביחידה לתסמונות הספקטרום האוטיסטי במרכז הטיפולי "בית אחד"טיפול בילדים, מתבגרים ובוגרים עם ASD ובני משפחותיהם, בגישה קוגניטיבית-התנהגותית. אבחון ASD באמצעות כלים סטנדרטיים (ADOS-2, ADI-R, AAA). בהדרכת פרופ' עפר גולן' ד"ר אירית מור, ד"ר טלי גב וגב' סנדרה ישראל-יעקב.

 • 2004-2008 טיפול והדרכה במרכז 'שיח' מכון לפסיכותרפיה ויעוץ באוריינטציה דינמית-התייחסותית. בהדרכת טליה אפלבאום-פלד.

2010-2014 התמחות כפסיכולוג קליני:

 • 13/08/15 בחינת מומחיות בפסיכולוגיה קלינית.

 • 2013-2014 מתמחה קליני ברמת חן. היחידה לגיל הרך. טיפול דינאמי בבעלי ASD בגלאי 3-6, הדרכת הורים ועבודה מערכתית, אבחון במרפאת הגיל הרך ברמת חן.

 • 2010-2013 מתמחה קליני ב-'עמך' ת"א. טיפול דינאמי בדור ראשון לשואה ובבני הדור השני והשלישי. אבחון ואינטייק.

2003-2012 התמחות כפסיכולוג חינוכי:

 • 14/4/08 בחינת מומחיות בפסיכולוגיה חינוכית.

 • עבודה קהילתית בתחנת 'שלם' בשכונת התקווה יד-אליהו, ת"א. עבודה עם מסגרות חינוכיות שונות, אבחון פסיכולוגי ופסיכו-דידקטי, טיפול פרטני וקבוצתי (בנושאי גיל ההתבגרות, סמכות הורית, משפחות מאמצות), ויעוץ פסיכולוגי קצר מועד.

 • ריכוז תחום אירועי החירום בשכונת התקווה, יד-אליהו והארגזים; ריכוז מדור מחקר ופיתוח (ליווי מחקרי איכותי וכמותני של פרויקטים בשפ"ח); וריכוז תחום הלהט"ב במערכות החינוך בעיר ת"א-יפו (עבודה מערכתית עם הורים מהקהילה הגאה ועם נוער בשלבי גיבוש זהות גאה).

 

2005-2016 קליניקה פרטית:

 • ליווי והדרכה של העו"סים באגודה ובמרכז העירוני הגאה לאחר הרצח בברנוער בנוגע למיפוי ראשוני של מעגלי פגיעות, ליווי משפחות ונפגעים, הגדרת מטה וחלוקת תפקידים, יצירת מעגלי דיבוב. העבודה בשיתוף עם יואב בן ארצי ועם דר' זאב ווינר.

 • הדרכה של צוותי ניהול ומדריכים בארבעה הוסטלים של בית אקשטיין לדיירים בעלי אוטיזם בדרגות תפקוד שונות.

 • טיפול בילדים בנוער ובמבוגרים באוריינטציה דינאמית ובאוריינטציה קוגניטיבית התנהגותית (CBT), במגוון נושאים וקשיים.

 • הדרכת הורים בנושאי סמכות הורית, הכלה ותמיכה בתפקודי יומיום לבעלי לקויות למידה ולקויות התפתחותיות.

 • שש קבוצות טיפוליות קצרות מועד (12 מפגשים) לבעלי HIV, הממוקדות במסתגלות ובהתמודדות עם גילוי הנשאות.

 • אבחון פסיכו-דיאגנוסטי, ואבחון פסיכו-דידקטי (לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז).

 • אבחון תסמונות הספקטרום האוטיסטי (ASD), בילדים ובוגרים, באמצעות כלים סטנדרטיים ומתוקפים (ADOS-2, ADI-R).

 • אבחון לבתי-משפט. בדיקת מסוגלות להעמדה לדין של נוער ובוגרים בעלי ASD עבור פרקליטות מחוז הדרום, בהדרכת דוקטור עופר גולן; אבחון פסיכו-דיאגנוסטי לבית המשפט בתל אביב; ובדיקת מסוגלות הורית עבור לשכת הרווחה של עיריית ירושלים, בהדרכת לילי גרשון.

bottom of page