top of page

טיפול פסיכולוגי בילדים ובנוער.

בשונה מהטיפול הפסיכולוגי במבוגרים, על הטיפול הפסיכולוגי בילדים להיות תואם לשלב ההתפתחותי (הרגשי והקוגניטיבי), של הילד, ועם גיל ההתבגרות הטיפול נעשה דומה יותר לטיפול במבוגרים.

בגישה הדינאמית כלי הטיפול המרכזי בילדים צעירים הוא המשחק באמצעותו הילד מעבד וחושב על נושאים המעסיקים אותו. בגישה הקוגניטיבית התנהגותית המשחק ישמש בעיקר לתרגול או לחשיפה של כישורים שונים עליהם הוחלט לעבוד בטיפול.

מאחר וילדים ונוער גדלים בתוך מערך משפחתי הטיפול מלווה בהדרכת הורים. בגלאי הגן ובתחילת בית הספר היסודי לרוב קיים צורך בטיפול דיאדי (הורה-ילד), המתמקד בקשר ובתקשורת בתוך הדיאדה ככלי לפיתוח הבנה, הכלה ושינוי.

ישנם מצבים שונים שבהם הטיפול המומלץ הוא של הדרכת הורים במקום טיפול ישיר בילד. לדוגמא, כאשר יכולותיו הקוגניטיביות נמוכות, כאשר הילד מסרב לפנות לטיפול פסיכולוגי, או כאשר מדובר בילד 'מתפוצץ' ואלים.

בדומה לטיפול במבוגרים, גם בילדים ובנוער קיימות גישות טיפול שונות (דינאמיות וקוגניטיביות התנהגותיות), ויש להגדיר את מטרות הטיפול, יכולות הפונה ויכולות המערכת המשפחתי בכדי להתאים את אופן וצורת הטיפול הפסיכולוגי.

bottom of page